690 pregleda

Upute za prijavu na program SHIP-a

Za prijavu na program stručnog usavršavanja Specijalist odjela hrane i pića  kandidati su dužni do 1. listopada 2014. godine dostaviti samo prijavni obrazac putem pošte na adresu: Institut za turizam i okoliš, Rodoč b.b., 88 000 Mostar, s naznakom ,,prijava na program stručnog usavršavanja“, ili elektronskim putem na e-mail info@itomo.ba.

Ostalu dokumentaciju, uključujući i dokaz o uplati troškova usavršavanja, kandidati su dužni dostaviti prilikom upisa o čemu će naknadno biti obaviješteni.

Prijavni obrazac može se preuzeti ovdje.