2,950 pregleda

Specijalist somelijerstva i enologije

Ponuda vina predstavlja važni segment svake turističke ponude i ova bitnost ogleda se u činjenici da postoji čitava grana turizma pod nazivom Vinski turizam, a ono podrazumijeva, putovanje s privlačnošću vinarija i vinogradarskih područja, vrsta marketinške niše i razvoja destinacija i prilika za direktnu prodaju i marketing  za vinsku industriju. Pored ovih općih karakteristika postoje one koje se odnose na konzumenta, tj. turista; posjeta vinogradima, vinskim festivalima,odnosno doživljaj atrakcije vinogradske regije itd. Vinarstvo sa svojim općim i posebnim karakteristika ima izuzetan značaj  za turizma u Republici Hrvatskoj a i Bosni i Hercegovini. Upravo zbog svega navedenog potrebno je usavršavati stručnjake iz oblasti somelijerstva i enologije koji će podići potrebnu razinu ponude i usluge. Na tragu te ideje, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije je osmislio Program stručnog usavršavanja somelijerstva i enologije koji se ove godine prvi put izvodi u Republici Hrvatskoj, a u suradnji sa Institutom za turizam i okoliš i u BiH.

Dakle, cilj ovog programa jest stručno usavršavanje polaznika čije su aktivnosti vezane za određenje turističke destinacije, a poseban naglasak na profesionalnost; savjetodavnost u svezi izbora vina, nadležnost za nabavu i čuvanje i prodaju te opće organizatorske sposobnosti. Ove i druge sposobnosti polaznik će steći nakon uspješno savladanog programa.

Nastavni plan i program Specijalista somelijerstva i enologije realizira se kroz dva modula u dva semestra sa 450 sati praktične i teorijske nastave. Poseban akcent je stavljen na praktični dio nastave koji nosi glavni dio satnice, a također je predviđen i značajni dio na individualno konzultativni rad. Nastavu izvode najeminentniji predavači iz Republike Hrvatske i inozemstva, a kao primjer navedimo neke od područja koja će biti obrađivana: vinske regije Hrvatske i BiH, organoleptika vina i tehnika degustacije, tehnika slaganja jela i vina, komunikacija i prodaja vina u restoraterstvu, marketing i menadžment vina, vina svijeta itd.

Nastava će se odvijati u turnusima, tj. određeni broj dana u mjesecu pri čemu će se imati u vidu optimalni termini koji odgovaraju kandidatima i predavačima.

Polaznik stječe teorijska i praktična znanja, te vještine kroz:

  •  Stjecanju znanja o vinu i kulturi stola kao važnom segmentu u ugostiteljstvu.
  •  Ponašanje u radnom okruženju restorana, enoteke i slično.
  •  Upoznavanje pravilnog načina ponude, prezentacije i posluživanje vina, kao i sljubljivanje uz pojedine vrste mesnih i ribljih jela uz štovanje tradicije lokalnih običaja regije ili kraja.
  •  Upoznavanje ekonomskog aspekta nabave i zalihe vina i ostalih pića.
  •  Kontinuirano praćenje svih događanja u svijetu vezano uz kulturu stola.