1,475 pregleda

Plan razvoja turizma za područje Buškog jezera

Naručitelj: Delminium d.d.

Izvođač: Institut za turizam i okoliš

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za uravnotežen i dugoročno održiv turistički razvoj područja Buškog jezera.

Naglasak je stavljen na definiranje onih poduzetničkih projekata i aktivnosti koji bi obogatili postojeću turističku ponudu Hercegbosanske županije te privukli veći broj posjetitelja. Turistički razvoj ovoga područja bi trebao dodatno ojačati socio-demografsku i ekonomsku koheziju. Mjerama poticanja malog i srednjeg poduzetništva osigurala bi se ekonomska revitalizacija cjelokupnog područja Buškog jezera, a realizacijom određenih infrastrukturnih projekata, koji će biti predviđeni ovim planskim dokumentom, značajno bi se podigla i kvaliteta života članova lokalne zajednice.

Sadržaj projekta: Projekt se sastoji od 9 cjelina čiji je cilj definirati postojeće stanje turističkog razvoja Buškog jezera, analizirati resursnu osnovu, glavne interesne skupine, relevantne prednosti i nedostatke Buškog jezera kao turističke destinacije, ali i sumiranja prilika i prijetnji iz okruženja koje mogu bitno utjecati na budući razvoj tutizma na spomenutom području te pregled relevantnih tržišnih trendova, a sve s ciljem definiranja kvalitetnih strateških smjernica za razvoj turizma projektnog područja, pri čemu je svakako najvažnije definiranje vizije i ciljeva turističkog razvoja. Projekt obuhvaća i prijedlog razvoja novih turističkih proizvoda, njihovu financijsku isplativost te cijeli niz operativnih aktivnosti koje je nužno provesti kako bi se proizvodi uspješno stavili u funkciju turističkog razvoja destinacije.