966 pregleda

Monitoring onečišćenja vinograda zasađenih pored prometnica

Cilj projekta je izmjeriti stvarno stanje onečišćenosti zraka čvrstim česticama na području vinograda koji su zasađeni u neposrednoj blizini prometnica.

Za vinorodno područje Hercegovine posebno je upečatljivo da se veliki broj i novih vinograda zasađuje neposredno uz razne vrste prometnica: od lokalnih, preko regionalnih pa do magistralnih prometnica.

Sigurno je da ove prometnice imaju značajan utjecaj kao linijski izvor onečišćenja zraka štetnim plinovima i česticama razne veličine i kemijskog sastava ali do sada nije urađeno sustavno znanstveno istraživanje koje bi o tome dalo relevantne podatke.

Ovo istraživanje predstavlja prvi korak u jednom dugotrajnom ali značajnom istraživačkom projektu koji je od koristi za širu društvenu zajednicu.

Tijekom prve faze projekta mjerene su količine taložnog praha (čvrstih čestica) koji se taloži na područje vinograda koji je smješten uz prometnicu i to „Bergerhoffovom metodom“. Ovo istraživanje odnosno sama mjerenja, kako bi dalo korisne podatke za praktičnu primjenu obavljeno je u vremenskom periodu od najmanje dvije godine. Na temelju dobivenih podataka izvršena je njihova količinska i kemijska analiza.