1,018 pregleda

Modeliranje rasprostiranja benzena i dušičnog dioksida uz glavne prometnice HNŽ-K

Znanstveno-istraživački projekt Modeliranje rasprostiranja benzena i dušičnog dioksida uz glavne prometnice HNŽ-K ima za cilj modelirati i kartografski u GIS sustavu prikazati stanje onečišćenja zraka benzenom i dušičnim dioksidom na području uz glavne cestovne prometnice u HNŽ/K. Metodom matematičkog modeliranja dobiveni su podaci o odabranim polutantima odnosno o nultom stanju onečišćenja zraka benzenom i dušičnim dioksidom na odabranim mjestima u HNŽ/K. Ovaj projekt treba biti prvi korak pri daljem radu u ovom smjeru na temelju kojeg će se kasnije olakšati rad pri izradi raznim projekata koji imaju negativan utjecaj na okoliš.

Aktivnosti na projektu pružile su relevantne podatke dobivene modeliranjem a koji se odnose na koncentracije onečišćujućih materija u zraku uz određene magistralne prometnice u HNŽ/K. Ovo su prvi podaci takve vrste dobiveni ovakvim modeliranjem a odnose se na problem onečišćenosti zraka uslijed prometa koji bi se dobili na jedan sustavan, usporediv i tehnički provjeren način. Moguća je njihova višestruka primjena. Predstavljeno je i „nulto stanje“ imisije ovih polutanata. Kasnijim projektima ove vrste moguće će biti vršiti usporedbu sadašnjih i budućih stanja onečišćenosti zraka. Sve je to osnova budućeg planiranja korištenja prostora u HNŽ/K, gradovima i općinama. Uspješno provođenje ovog projekta bio bi poticaj za dalje aktivnosti u monitoringu onečišćenja zraka na području HNŽ/K.