Misija, vizija i ciljevi | Institut za turizam i okoliš

Misija

Svojim djelovanjem, Institut za turizam i okoliš nastoji staviti znanje i znanost u službu praktičnog upravljanja destinacijom slijedeći načelo da se svaki dan treba osjetiti napredak u odnosu na prijašnji.

Vizija

Cilj perioda razvoja koji je pred Institutom za turizam i okoliš je u narednim godinama uspostaviti regionalno prepoznatu znanstvenu, konzultantsku i obrazovnu instituciju iz područja turizma i zaštite okoliša.

Ciljevi

  • Postati regionalno prepoznata institucija u području upravljanja turizmom i održivim okolišem destinacija.
  • Kroz znanstvenu djelatnost potaknuti mlade ljude na obrazovanje i napredak što u konačnici osigurava bolji prosperitet cjelokupne zajednice.
  • Uspostaviti kvalitetnu suradnju s postojećim gospodarskim subjektima u cilju povezivanja stručnog djelovanja i primjenjivih istraživačkih radova, cjeloživotnog obrazovanja te stručnog usavršavanja.