Znanstvena | Institut za turizam i okoliš

Znanstvena djelatnost Instituta za turizam i okoliš obuhvaća znanstveno-istraživački rad iz oblasti turizma i okoliša te posebna istraživanja turističkog tržišta.

 • Izdavanje knjiga
 • Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • Upravljanje računalnom opremom i sustavom
 • Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 • Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i Tehnološkim znanostima
 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • Ostalo obrazovanje i poučavanje d.n.
 • Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
 • Djelatnosti knjižnica i arhiva