Stručna | Institut za turizam i okoliš

Stručna djelatnost Instituta za turizam i okoliš obuhvaća sljedeće:

 • Uspostavljanje sustava turističke statistike
 • Izradu i implementaciju planova turističkog i okolišnog razvoja destinacija
 • Marketinško planiranje za potrebe destinacija
 • Analizu tržišta i analizu financijske isplativost za turističke projekte
 • Razvoj komponenti okolišno prihvatljivog turizma u okviru turističkih projekata
 • Pripremu sektorskih politika i strategija u oblastima zaštite prirode i okoliša
 • Razvoj modela i organizacije integralnog upravljanja prirodnim resursima
 • Izrade studija o utjecaju na okoliš
 • Konzalting u uvođenju sustava upravljanja okolišem
 • Edukaciju u procesu razvoja turizma i zaštite okoliša
 • Izdavačku djelatnost