1,575 pregleda

Strategija turističkih potencijala južnih Dinarida

Naručitelj: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvođač: Institut za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru

Cilj projekta: Strategija turističkih potencijala ima za cilj identifikaciju izazova i mogućnosti za razvoj eko i kulturnog turizma.  (more…)

1,498 pregleda

Studija turističkih potencijala južnih Dinarida

Naručitelj: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Izvođač: Institut za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru

Cilj projekta: Ukupni cilj projekta je podrška razvoju turizma kroz prekograničnu suradnju u smislu razvoja nove i unapređenja postojeće turističke ponude u segmentu eko i kulturnog turizma.

(more…)

1,698 pregleda

Plan razvoja turizma za područje Buškog jezera

Naručitelj: Delminium d.d.

Izvođač: Institut za turizam i okoliš

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za uravnotežen i dugoročno održiv turistički razvoj područja Buškog jezera.

(more…)